Compact30 image

Tehnički podaci

Širina kanalice: 98 mm
Dubina kanalice: 20 mm
Ukupna dubina ugradnje: 80 mm sa zaporom za miris od 30 mm
94 mm sa zaporom za miris od 35 mm
110 mm sa zaporom za miris od 50 mm
Kapacitet odvodnje: Pozicija A:
Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 30 mm = 30 l/min
Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 35 mm = 37 l/min
Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 50 mm = 48 l/min
Pozicija B:
Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 30 mm = 28 l/min
Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 35 mm = 31 l/min
Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 50 mm = 38 l/min

Ime Multi govori sve. Easy Drain Multi je multifunkcionalan za mnoge primjene. Jedinstveno patentirano sifonsko tijelo izrađeno je od ABS plastike i može biti skraćeno na minimalnu dubinu od 80 mm. Sifonsko tijelo može se okretati za 360° i moguće ga je neznatno nagnuti u odnosu na kanalicu. Sifonsko tijelo može se postaviti u pod unaprijed, a kanalicu je moguće montirati u kasnijoj fazi. Komplet sadrži sve komponente potrebne za instalaciju kanalice u svim dubinama ugradnje koje su moguće sa modelom Multi:
kanalicu, sifonsko tijelo sa brtvenim prstenom, zapore za miris u 3 veličine (50 mm, 35 mm i 30 mm), nogice za podešavanje kanalice, pločice za usidrenje i nastavak za uzemljenje. Sa zaporom za miris od 50 mm proizvod zadovoljava europsku normu EN 1253.
Kanalica je izrađena od INOX-a visoke kvalitete, a sifonski dio (sifonsko tijelo i zapor za miris) od ABS plastike.

Za prikaz detalja kliknite ovdje.